1η Πανελλήνια παρουσίαση των χαρακτηριστικών διαχείρισης ενέργειας του Configuration Manager 2007 R3 και της λύσης διαχείρισης του Forefront Endpoint Protection 2010


Στα πλαίσια των Partner IT Pro Live Meetings για το έτος 2011 θα γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών Power Management του Configuration Manager 2007 R3 καθώς και της νέας λύσης Antivirus/Antimalware της Microsoft “Forefront Endpoint Protection 2010” της οποίας η διαχείριση ενσωματώνεται στον Confιguration Manager 2007 R2 και άνω. Continue reading “1η Πανελλήνια παρουσίαση των χαρακτηριστικών διαχείρισης ενέργειας του Configuration Manager 2007 R3 και της λύσης διαχείρισης του Forefront Endpoint Protection 2010”

Advertisement